Παλμογράφος USB

Ηλεκτρονικός σχεδιασμός και κατασκευή πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος (PCB) παλμογράφου USB, δύο καναλιών βάση προδιαγραφών του πελάτη.